Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Zasady rozliczania z Klientem ustalane są w każdym przypadku indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Klienta, jak również specyfiki świadczonych usług. Wybór systemu wynagrodzenia uzależniony jest przede wszystkim od charakteru podejmowanych czynności prawnych, przedmiotu i skomplikowania sprawy, a także czasu pracy poświęconego na realizację zlecenia.

Poniżej przedstawione są najbardziej popularne formy rozliczeń obowiązujące w Kancelarii:

Stawka godzinowa

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu pracy poświęconego na realizację usługi, ustalanego na podstawie zestawienia zrealizowanych czynności.

Stawka ryczałtowa

Wynagrodzenie należne z tytułu wykonania określonej usługi jest z góry określone.

Stały ryczałt miesięczny

Forma rozliczenia najczęściej wybierana przez przedsiębiorców w zakresie tzw. stałej obsługi prawnej. Stały ryczałt uprawnia Klienta do skorzystania z określonej liczby godzin pomocy prawnej w danym miesiącu, wykorzystywanych na czynności prawne dowolnego rodzaju, w zamian za z góry określoną kwotę wynagrodzenia płatną miesięcznie. Wybór przedmiotowego systemu rozliczeń pozwala na pewne oszczędności w stosunku do systemu wynagrodzenia opartego na stawce godzinowej.